اسیر

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • روایت تشنگی

    روایت تشنگی

    وقتی مقداری آب برای ما آوردند آن را به معصومی دادیم اما از خوردن امتناع کرد و گفت: «به خدا قسم جرعه‌ای از این آب نخواهم خورد تا همانند جدم با لب تشنه سفر کنم.»