انتقام سخت

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • چگونه آمریکا با شهادت سپهبد سلیمانی محکوم شد

    چگونه آمریکا با شهادت سپهبد سلیمانی محکوم شد

    استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید اگرچه دولت آمریکا هرگونه قطع‌نامه درباره به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی را علیه خودش در شورای امنیت وتو خواهد کرد، ولی باید این موضوع در شورای امنیت مطرح شود تا دیدگاه‌های دولت‌ها و مواضع آن‌ها و حتی وتوی آمریکا در این باره در تاریخ ثبت شود و بررسی‌های لازم انجام شود.