انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه الزهرا

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • «چگونه کارآفرین شویم؟ از ایده تا اجرا»

    «چگونه کارآفرین شویم؟ از ایده تا اجرا»

    انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه الزهرا، انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی و انجمن علمی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس با همکاری تعداد زیادی از انجمن های علمی، وبینار «چگونه کارآفرین شویم؟ از ایده تا اجرا» را برگزار می کنند.