برگی از تاریخ

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹؛

    شکست دومین توطئه آمریکایی‌ها در ایران

    طراحان و سیاستمداران آمریکایی با همراهی کشورهای مرتجع منطقه و مشارکت فریب خوردگان و وفاداران به طاغوت، ایده «کودتا قبل از جنگ» را با شعار «نجات قیام ایران بزرگ» آغاز کردند، اما هرگز تصور نمی کردند اعتراف یک خلبان هموطن پته دومین توطئه بزرگ آمریکایی ها در ایران را روی آب بریزد.