بهمن محصص

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • او از زندگی بدون مرگ می‌ترسید!

    برای زادروز بهمن محصص

    او از زندگی بدون مرگ می‌ترسید!

    «مرگ هیچ وقت من را نمی‌ترساند و فکر می‌کنم شاید به موقع تمام کردن مهمترین کار زندگی باشد. یک آرتیست باید بداند همان اندازه که وارد شدن به صحنه مهم است، لحظه خارج شدن هم مهم است»؛ این جملات را بهمن محصص در مستندی که سال ۹۲ از او ساخته شد، می‌گوید. هنرمندی که سال‌های متمادی گوشه‌نشینی را انتخاب کرده بود و در سکوت و به‌دور از محافل هنری کار می‌کرد و بسیاری از آثارش نیز همنوا با خودش «تنهایی» را فریاد می‌زدند.