تخریب زیستگاه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • گور ایرانی، گونه‌ای در معرض خطر انقراض

  گور ایرانی، گونه‌ای در معرض خطر انقراض

  گور یا گورخر ایرانی با نام علمی (Equus hemionus onager) از راسته فردسمان و زیرگونه‌ای از گورخر آسیایی و دارای ارزش‌های بوم‌شناختی، زیبایی‌شناختی، مطالعاتی – تحقیقاتی، ارزش‌های ژنتیکی، اکوتوریستی و اقتصادی است اما در معرض خطر انقراض قرار دارد و اکنون کمتر از ۱۰۰۰ راس گور ایرانی در ایران باقی‌ مانده است.

 • خرس سیاه آسیایی قربانی تخریب زیستگاه و شکار بی‌رویه

  خرس سیاه آسیایی قربانی تخریب زیستگاه و شکار بی‌رویه

  خرس سیاه آسیایی که در گویش بلوچی به «مَم» یا «هرس» معروف است دارای ارزش های زیستی، زیبایی شناختی، علمی و آموزشی است اما در زمره گونه های درخطر انقراض کشور قرار دارد.

 • گوزن زرد ایرانی؛ پستانداری در معرض خطر انقراض

  گوزن زرد ایرانی؛ پستانداری در معرض خطر انقراض

   گوزن زرد موجود در ایران با نام علمی Dama dama mesopotamica است که برخی از محققان گونه موجود در ایران را گونه ای مجزا به حساب می آورند. گوزن زد ایرانی دارای ارزش‌های بوم‌شناختی، زیبایی شناختی مطالعاتی – تحقیقاتی، ارزش‌های ژنتیکی و اکوتوریستی است اما در معرض خطر انقراض قرار دارد.