تدریس آنلاین

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • روشی مطمئن  برای آموزش در دوران کرونا

    روشی مطمئن برای آموزش در دوران کرونا

    تدریس خصوصی آنلاین یکی از چند مدل آموزش در کشور است که در زمان کرونا کاملا موثر واقع شد. در واقع از زمانی که کرونا شدت گرفت و در پی تعطیلی مدارس، تدریس آنلاین جزو آموزش هایی بود که رواج پیدا کرد و تنها روش قابل اعتماد در این روزهای پر از ترس و نگرانی بود.