جشن بهمنگان

کل اخبار:1
  • فلسفه جشن بهمنگان در ایران باستان

    فلسفه جشن بهمنگان در ایران باستان

    جشن‌های ایرانی به جشن‌هایی ملی و مردمی گفته می‌شود که دارای ریشه تاریخی و ایرانی‌اند که از دوران باستان به نسل امروز رسیده‌ است. برخی از این جشن‌ها کم‌ و بیش زنده بوده و به جشن‌هایی اطلاق می‌شود که بنا به سنت تاریخی در میان مردم رایج است مانند جشن نوروز.