جغرافیای جشن نوروز

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • «سفیر نوروز» به مثابه پنچره دیپلماسی ایران در آستانه هزاره شمسی

    «سفیر نوروز» به مثابه پنچره دیپلماسی ایران در آستانه هزاره شمسی

    "در ژئوپلتییک تمدنی نوروز و گستره جغرافیایی آن، اقوام متنوعی به تدریج مهاجرت کردند و در آن گستره ساکن شدند و فرهنگ و بنیان‌های تمدنی آن را پذیرفته‌اند. این اقوام هرگز در دوره های تاریخی مختلف احساس طرد و دگر بودگی نداشته و همواره در فرصت‌های شکل گرفته بر این فرهنگ و علقه‌های مشترک خود تاکید کرده‌اند. دلیل این امر نیز این بوده است که حوزه تمدنی نوروز از قدیم یک نظام طبیعی متکثر داشته و بر همین اساس توانسته تمدنی مستقل باشد که از سوی سایر فرهنگ‌ها به رسمیت شناخته شود."