جواد شعرباف

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • دیپلماسی محیط زیست؛ گفت‌وگو برای جهانی قابل زیست

  /یادداشت/

  دیپلماسی محیط زیست؛ گفت‌وگو برای جهانی قابل زیست

  از دیپلماسی غالباً به عنوان علم و هنر انجام مذاکرات و حفظ و توسعه روابط میان کشورها و دفاع از منافع و ارزشهای یک واحد سیاسی یاد می‌شود. این مهارت عموما در راه تبدیل اهداف بلندمدت یک کشور از قوه به فعل و محقق ساختن آمال و آرزوهای یک ملت از مسیر گفتگو و تعامل هدفمند صورت می‌گیرد. به عبارت بهتر و دقیق‌تر، دیپلماسی راه عملی دستیابی اهداف، از طریق گفتگو، تعامل، مذاکره و دادوستد است.

 • دیپلماسی زیارت؛ آمیزه دین و اقتصاد در سیاست خارجی

  /یادداشت/

  دیپلماسی زیارت؛ آمیزه دین و اقتصاد در سیاست خارجی

  دیپلماسی آداب شناخت زیر و بم‌های گفت‌وگو تعامل در روابط بین‌الملل است. نوعی از گفت‌وگو و اندرکنش میان خود و دیگری با هدف افزایش سطح دسترسی به منابع مورد تنازع و در نهایت گسترده کردن بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌های موجود که از مسیری غیر منتهی به جنگ به دست می‌آید. در حقیفت راه طولانی، پر زحمت اما کم هزینه‌تر در مقایسه با جنگ برای حل و فصل منازعات مختلفی که میان کشورها رخ می‌دهد. عمده این درگیری‌ها به منظور جلب نفع بیشتر یا دفع ضرر کمتر است که گاه قدرت نظامی و تمایل به استفاده از آن مانع از تحقق این راه و آن هدف می‌شود.

 • دیپلماسی سلامت؛ ضامن سلامت شهروندان جامعه جهانی

  /یادداشت/

  دیپلماسی سلامت؛ ضامن سلامت شهروندان جامعه جهانی

  از دیپلماسی غالباً به عنوان علم و هنر انجام مذاکرات و برقراری روابط بین‌الملل از طریق مداخله دیپلمات‌های حرفه‌ای یاد می‌شود. این مهارت عموما در راه تبدیل اهداف بلند مدت یک کشور از قوه به فعل صورت می‌گیرد. به عبارت بهتر و دقیق‌تر، دیپلماسی راه عملی دستیابی اهداف از طریق گفتگو، تعامل، مذاکره و داد و ستد است. دیپلماسی در حقیقت راه بسیار کم هزینه، معقول، منطقی و مبتنی بر تعامل در معنای وسیع آن، با هدف حفظ و گسترش هویت، پرستیژ و اعتبار یک ملت و کمک به تحقق اهداف مورد نظر از طریق بهترین و مناسب ترین روش‌ها است.

 • دیپلماسی رسانه‌ای؛ بازنمایی منافع ملی با زبان و منطق رسانه

  /یادداشت/

  دیپلماسی رسانه‌ای؛ بازنمایی منافع ملی با زبان و منطق رسانه

  دیپلماسی پوششی برای اجرای سیاست خارجی و راهی در جهت عملیاتی‌کردن اهداف، منافع، سازوکارها در محیط بین‌المللی و شامل کلیه اقداماتی است که یک دولت در روابط خارجی خود در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجاری، مالی، تکنولوژیک، امنیتی و نظامی انجام می‌دهد. در دیپلماسی دوران جنگ سرد، اصولا دیپلماسی به روابط میان حکومت‌ها مربوط می‌شد. در عصر جهانی‌شدن دیپلماسی بستری برای تامین منافع و حضور فعال مردم نهادهای مدنی و بخش خصوصی است در بستری که دولت ها و حکومت‌ها آن را فراهم می‌کنند.

 • دیپلماسی سینمایی؛ هنرمندی در عرصه سیاست خارجی

  /یادداشت/

  دیپلماسی سینمایی؛ هنرمندی در عرصه سیاست خارجی

  دیپلماسی به شیوه‌ مسالمت‌آمیز سیاسی در حل‌وفصل منازعات بین‌المللی گفته می‌شود و نقطه مقابلِ استفاده از شیوه نظامی بدین منظور است. در واقع تحقق منافع، استراتژی‌ها و اهداف ملی یک ملت را می‌توان به صورت عینی در چارچوب دیپلماسی مشاهده کرد. دیپلماسی شیوه تعامل میان دولت‌ها صرفنظر از رقابت، خصومت یا همزیستی است. دیپلماسی در حقیقت بستر دادوستدهای سیاسی فیمابین کشورها است که زمینه را برای تعاملات دیگر به شکل مناسب و فارغ از جنگ و درگیری‌های نظامی و استفاده از قدرت سخت فراهم می‌کند.

 • دیپلماسی ورزشی؛ بستر صعود سیاست خارجی بر سکوی افتخار

  /یادداشت/

  دیپلماسی ورزشی؛ بستر صعود سیاست خارجی بر سکوی افتخار

  دیپلماسی به شیوه‌ مسالمت‌آمیز سیاسی در حل‌وفصل منازعات بین‌المللی گفته می‌شود و نقطه مقابلِ استفاده از شیوه نظامی بدین منظور است. در واقع تحقق منافع، استراتژی‌ها و اهداف ملی یک واحد سیاسی را می‌توان به صورت عینی در چارچوب دیپلماسی مشاهده کرد. دیپلماسی شیوه تعامل میان دولت‌ها صرف‌نظر از رقابت، خصومت یا همزیستی و در حقیقت بستر دادوستدهای سیاسی فیمابین کشورها است که زمینه را برای تعاملات دیگر به شکل مناسب و فارغ از جنگ و درگیری‌های نظامی و استفاده از قدرت سخت فراهم می‌کند.

 • دیپلماسی عمومی؛ جذب افکار عمومی جهانی

  /یادداشت/

  دیپلماسی عمومی؛ جذب افکار عمومی جهانی

  "دیپلماسی از واژه یونانی دیپلم گرفته شده و به لحاظ لغوی به معنای «تاکردن» است. کلمه دیپلما نیز از فعل مذکور مشتق شده و حاکی از «نوشته تاشده» یا طومار مانندی است که اگر به کسی اعطا می‌گردید دارای امتیازات خاصی می‌شد. برای مثال هنگام اعطای آن به فرستادگان دولت‌ها، آنها را دیپلمات و حرفه آنها را دیپلماسی نام می‌نهادند."

 • دیپلماسی تجاری؛ ضرورت احیای فریضه اقتصادی

  /یادداشت/

  دیپلماسی تجاری؛ ضرورت احیای فریضه اقتصادی

  واژه دیپلماسی به معنی روابط بین‌المللی میان دولت‌ها و ملت‌ها و اعمال خواسته‌ها و پیگیری اهداف یک ملت در عرصه سیاست خارجی از طریق مذاکرات رسمی دیپلمات‌های دو کشور است. دیپلماسی، راه‌حل عملی دستیابی به اهداف ملی از طریق گفتگو، تعامل، مذاکره و دادوستد است. امروزه دیپلماسی، در حقیقت به راهکار بسیار کم‌هزینه، معقول، منطقی و مبتنی بر تعامل و نیز گزینه‌ای مطلوب و ارجمند در تامین منافع بلندمدت ملی و بین‌المللی تبدیل شده است.

 • احیای دیپلماسی گردشگری؛ ضرورتی انکار ناپذیر در روابط خارجی

  /یادداشت/

  احیای دیپلماسی گردشگری؛ ضرورتی انکار ناپذیر در روابط خارجی

  "استفاده از قدرت سخت یا قدرت نظامی برای تحت‌تاثیر قراردادن رفتار و علایق طرف‌های سیاسی در راستای رسیدن به اهداف دیپلماتیک به سرعت در حال دگرگونی است. امروزه، از جمله سازوکارهای بین‌المللی دولت‌ها برای تاثیر بر علایق و جذب مخاطب خارجی و همسو کردن آنها به نفع سیاست‌های کشور و بهبود روابط، استفاده از قدرت نرم است."