دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

کل اخبار:2
  • شرح دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان+صوت

    شرح دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان+صوت

    در دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان آمده است: «اولین دعایی که در این روز از خداوند می‌خواهیم این باشد که خدایا روزی کن من را در ماه رمضان به دو چیز و زینت بده، ستر و عفاف، "ستر" یعنی اینکه گناهان مردم را مخفی کنم و "عفاف" یعنی اینکه گناه نکنیم و عفت نفس داشته باشیم که گناه نکردن است.

  • شرح دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان+صوت

    شرح دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان+صوت

    در دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان آمده است: «اولین دعایی که در این روز از خداوند می‌خواهیم این باشد که خدایا روزی کن من را در ماه رمضان به دو چیز و زینت بده، ستر و عفاف، "ستر" یعنی اینکه گناهان مردم را مخفی کنم و "عفاف" یعنی اینکه گناه نکنیم و عفت نفس داشته باشیم که گناه نکردن است.