دوره صفویه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • آغاز پایان صفویه

    «تابستان ۱۰۷۳ خورشیدی در چنین روزی او را به تخت سلطنت نشاندند. در اصفهان و چند شهر بزرگ کشور مراسم‌هایی برپا شد و فقیر و غنی، آغاز پادشاهی سلطان‌ حسین را جشن گرفتند اما دوره فرمانروایی او به معنی واقعی کلمه هم برای خود خاندان صفوی و هم برای کشور ما ایران دوره‌ای فاجعه‌بار بود.»

  • از حمله مغول تا نقش ایرانیان در حرم امام جواد (ع)

    از حمله مغول تا نقش ایرانیان در حرم امام جواد (ع)

    حرم امام جواد (ع) بیشتر از یک هزار سال پیش در شهر کاظمین عراق ساخته شد و در تمام این سال ها شاهد خصومت های مذهبی و به دنبال آن تخریب، غارت، آتش سوزی و حمله مغول بود. اسناد تاریخی تایید می کند حاکمان ایران در طول تاریخ همواره نقش پررنگی در ماندگاری، مرمت، نوسازی و توسعه بنای حرم امام جواد (ع) داشتند.