دیوان محاسبات کل کشور

کل اخبار:1
  • عادل آذر:  ۹۷ درصد مدیران کشور پاکدست هستند

    عادل آذر: ۹۷ درصد مدیران کشور پاکدست هستند

    رئیس دیوان محاسبات کل کشور ۹۷ درصد مدیران کشور را انسان‌های پاکدست، باشرف و امین مردم دانست و گفت: حتی کسانی که در دیوان محاسبات نیز پرونده دارند انسان‌های پاکی هستند و این پرونده‌ها در جایی است که از قانون به طور دیگری برداشت می‌شود.‌