رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.