زنان شاغل

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • چرایی افزایش تعداد مادران شاغل

  چرایی افزایش تعداد مادران شاغل

  روانشناس مرکز مشاوره دانشجویان یکی از تغییرات مهم در زندگی امروزی را افزایش تعداد مادران شاغل در بیرون از خانه برشمرد و گفت: از یک سو تمایل به حفظ و بهبود سطح زندگی خانوادگی و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های زندگی موجب شده که مادر و پدر هردو برای افزایش سطح درآمد خانواده مشغول به کار شوند.

 • آیا مادران شاغل دچار فرسودگی می شوند؟

  به بهانه روز کارمند/

  آیا مادران شاغل دچار فرسودگی می شوند؟

  یک روانشناس، کار کردن زیاد را موجب فرسودگی دانست و اظهار کرد: اگر صرف کردن انرژی با رضایتمندی همراه شود، حال دل انسان خوب می شود و فرسودگی نداریم. در واقع دیدگاه انسان به زندگی برای او فرسودگی ایجاد می کند؛ نه کار کردن زیاد!