ساخت و ساز در ساحل

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ۳۰۰ کیلومتر ساحل‌خواری از ما بهتران!

    ۳۰۰ کیلومتر ساحل‌خواری از ما بهتران!

    حدود ۱۰ درصد از ۳۶۶۸ کیلومتر نوارساحلی کشور در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است که نام بسیاری از ادارات و سازمان‌های دولتی و نظامی هم بین آن‌ها دیده می‌شود؛ سازمان‌هایی که با بستن مسیرهای ورودی به سواحل کشور، برای کارکنان خود ساحل اختصاصی ایجاد می‌کنند!