ساسانیان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ژولین مرتد و زوبین ایرانی

    ماجرا به دوران باستان برمی‌گردد؛ به سال‌های فرمانروایی شاپور دوم و جنگ‌های طولانی و خونین او با رومی‌ها. درگیری‌های تازه با هجوم رومی‌ها به سوی تیسفون، پایتخت غربی دولت ساسانی آغاز شد و حداقل در اوایل کار، برتری از هر حیث با مهاجمان بود.

  • توران پشت، روستایی به قدمت یزد گرد سوم

    توران پشت، روستایی به قدمت یزد گرد سوم

    توران پشت روستایی متعلق به عصر ساسانی است که نه تنها قدمت آن بلکه تاریخ و طبیعت و فرهنگ کمتر دیده شده این روستا آنچنان زیباست که محال است با معرفی بیشتر آن، مورد اقبال قرار نگیرد.