سبحانی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • این سوسک‌های مشکل‌ساز

    این سوسک‌های مشکل‌ساز

    آفت های چوبخوار، شامل دو نوع سوسک، معضل جدید نخلستان‌ها هستند که درختان نخل را از درون خورده و به مرگ می رساند...

  • خرمن‌های ملخ‌زده

    خرمن‌های ملخ‌زده

    اولین بحران حمله ملخ ها به ایران در سال ۱۳۴۱ اتفاق افتاد و هفت سال پیاپی ادامه داشت. بیش از پنجاه سال ما از شر این حشره سخت جان، در امان بودیم تا اینکه دوباره در سال ۱۳۹۷ سروکله‌اش پیدا شد و اکنون هشدارها، خبر از سومین سال ورود ناخوشایند این مهمان ناخوانده و حریص می‌دهند و مشخص نیست تا کی این حملات ادامه داشته باشد.