سیدعلی میرافضلی

کل اخبار:4
 • چند آسیب در نوحه‌هایی که می‌شنویم

  چند آسیب در نوحه‌هایی که می‌شنویم

  نزدیک شدن نوحه‌ها به ترانه‌های پاپ، تقابل با آموزه‌های آیینی، غلو کردن، مشخص نبودن مخاطب شعر عاشورایی و این‌که انگار برای معشوقه هم می‌تواند گفته شده باشد، از جمله آسیب‌هایی هستند که شاعران در بررسی نوحه‌ها و شعرهای آیینی عنوان می‌کنند.

 • دیدار و گفت‌وگو با سیدعلی میرافضلی

  دیدار و گفت‌وگو با سیدعلی میرافضلی

  هشتمین نشست تخصصی شیرازه شعر به دیدار و گفت‌وگو با سیدعلی میرافضلی و بررسی کارنامه شعری این شاعر اختصاص دارد.

 • نقد وضعیت موجود در «کارنامه تبر»

  نقد وضعیت موجود در «کارنامه تبر»

  سیدعلی میرافضلی درباره تازه‌ترین مجموعه شعر خود، «کارنامه تبر» می‌گوید: برخی کارهای این مجموعه جنبه اجتماعی دارد و این نام هم به همان بخش اشاره دارد و حتی شاید جنبه انتقادی هم داشته باشد. در واقع به صورت غیرمستقیم با این نام‌گذاری نقدی به وضعیت موجود داشتم.

 • کمرنگ شدن روح تشیع در شعر آیینی

  سیدعلی میرافضلی عنوان کرد

  کمرنگ شدن روح تشیع در شعر آیینی

  سیدعلی میرافضلی در بررسی میزان بازشناسی واقعه عاشورا در شعرهای آیینی امروز می‌گوید: با وجود این‌که در دو، سه دهه اخیر الگوهای خوبی در خلق شعر آیینی داشته‌ایم اما امروزه گرایش عمده شاعران ما اظهار ارادت و مرثیه‌گویی‌ است و کمتر با روح تشیع سر و کار دارند و بیشتر به مرثیه‌خوانی بسنده می‌کنند.