سینما ایران

کل اخبار:5
 • ویدئو / پنج فیلم پرفروش هفته - ۱۶ آبان ۹۷

  ویدئو / پنج فیلم پرفروش هفته - ۱۶ آبان ۹۷

  از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر (۹ تا ۱۶ آبان ۱۳۹۷) را به خود اختصاص دهند. در این ویدئو این پنج فیلم را مرور می‌کنیم.

 • ویدئو / پنج فیلم پرفروش هفته - ۷ شهریور ۹۷

  ویدئو / پنج فیلم پرفروش هفته - ۷ شهریور ۹۷

  از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر ( ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور ۱۳۹۷) را به خود اختصاص دهند. در این ویدئو این پنج فیلم را مرور می‌کنیم.

 • ویدئو / پنج فیلم پرفروش هفته - ۸ فروردین

  ویدئو / پنج فیلم پرفروش هفته - ۸ فروردین

  از میان فیلم‌های در حال اکران بر پرده سینماهای سراسر کشور، پنج فیلم توانسته‌اند رتبه‌های بالای جدول پرفروش‌ترین‌های هفته اخیر ( ۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۸ فروردین ۱۳۹۷) را به خود اختصاص دهند. در این ویدئو این پنج فیلم را مرور می‌کنیم.

 • سینما ایران اصفهان به طور کامل تخریب شد

  سینما ایران اصفهان به طور کامل تخریب شد

  سینما ایران به طور کامل تخریب شد در حالی که هنوز بر سر مالکیت حقیقی آن جدال وجود دارد و صاحب‌ آن نیز در واکنش به تخریب‌های جزئی گذشته گفته بود این تخریب‌ها تنها محدود به سردر و با مجوز شهرداری رخ داده است.

 • سینما "ایران" اصفهان برای همیشه می خوابد؟

  سینما "ایران" اصفهان برای همیشه می خوابد؟

  قرار بود لباس نو بر تن کند این کهنه پوش اصفهان، اما انتظار نداشتند که پروژه کمال بتواند چنین یکه تازی کند و حالا همگی منتظر باشند که سینما فرو بریزد تا یک پاساژ دیگر در اصفهان قد علم کند، چه بر سرمان آمده است که فراموش کرده ایم این کهنه پوش، فرهنگ و هنر این شهر را به دوش می کشد، این شهر به پرده بلند این سینما نیاز دارد تا هم چنان فرهنگ و هنر را به تصویر بکشد.