شبت شرکت در کرج

کل اخبار:1
  • ثبت شرکت در کرج و ثبت برند با هانا ثبت

    ثبت شرکت در کرج و ثبت برند با هانا ثبت

    دراین متن به ثبت شرکت در کرج و همچنین ثبت برند در کرج و استان البرز خواهیم پرداخت. طبق ماده ۲۰ قانون تجارت شرکتها به ۷ دسته شرکتهای سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تقسیم می‌شوند. در این مطلب می‌خواهیم ثبت شرکت و برند در کرج و استان البرز را شرح دهیم.