شعر فارسی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • نگاهی به تاریخچه شعر فارسی

    نگاهی به تاریخچه شعر فارسی

    شعرهای کلاسیک پارسی دارای ویژگی‌هایی هستند که با شعرهای نو متفاوت‌اند. «شعر کلاسیک، گره‌خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانِ آهنگین شکل گرفته‌باشد.» شعرِ شاعران بزرگی مانند فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ، نظامی، صائب و … هر کدام با این‌که سبک مختلفی داشته‌اند، اما در مجموعه‌ای از ویژگی‌ها مشترک است. نظامی عروضی در چهار مقاله گفته است: "هر که را طبع در نظم شعر راسخ شد و سخنش هموار گشت، روی به علم شعر آورد و عروض بخواند ." اولاً شعر به‌ زعم نظامی عروضی علم است و نه هنر، دوم اینکه، عروض و قافیه از ضرورّیات شعری است.

  • از سعدی تا هوگو

    از سعدی تا هوگو

    هوگو، همۀ آنچه را که درباره شرق، درباره ایران و شاعران ایرانی خوانده بود به کاربست و از مجموع آن‌ها «شرقیات»، یکی از زیباترین شاهکارهای شعری خود را پدید آورد، اما در آن تاریخ او هنوز جوان بود و در کار شاعری تجربه‌ای طولانی نداشت، در نتیجه اقتباس او از شاعران مشرق زمین به شرح و تفسیر مضامین اشعار آنان محدود می‌شد و این کاری است که در مورد مضامین برگرفته از سعدی شیراز کرده است.