شهدای اطلاعات و عملیات

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • فرماندهان درباره مغز متفکر اطلاعات و عملیات چه گفتند؟

    فرماندهان درباره مغز متفکر اطلاعات و عملیات چه گفتند؟

    حسن باقری با ابتکار نظریه‌ای جدید در خصوص جنگ و راه‌های تقابل با متجاوزان، توانست استراتژی جنگ را تغییر دهد و با تسلط بر زمین نبرد دشمن و درک سریع توانایی آنان و نیز شناخت استعداد نیروهای خودی، راه مقابله را بازیابد.

  • سالروز شهادت صدرالله فنی

    سالروز شهادت صدرالله فنی

    کردها به او، «کاک مصطفی خیبری» و عرب‌ها به او «ابوفاطمه» می‌گفتند، این نام‌ها برای فرمانده‌ای ایرانی است که بارها به خاک عراق نفوذ کرده بود اما، هرگز از چیستی و چگونگی فعالیت‌های خود کلامی بر زبان نیاورده بود.