صندوق قرض الحسنه دانشگاه پیام نور

کل اخبار:1
  • دانشگاه پیام نور امکان تحصیل و پرداخت هزینه آن را فراهم می‌کند

    دانشگاه پیام نور امکان تحصیل و پرداخت هزینه آن را فراهم می‌کند

    مدیرعامل صندوق قرض الحسنه دانشگاه پیام نور این دانشگاه را مردمی‌ترین دانشگاه کشور دانست که با فراهم کردن امکان تحصیل در محل زندگی دانشجویان به ویژه در مناطق محروم با دریافت کمترین شهریه، خدمات آموزشی را به شکلی گسترده در سراسر کشور ارائه می‌دهد و به دنبال برقراری عدالت آموزشی و همچنین ارائه تسهیلات به دانشجویان برای پرداخت شهریه تحصیلی است.