طرقبه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ماجرای مذاکرات امنیتی آلمان و انگلیس در طرقبه!

    ماجرای مذاکرات امنیتی آلمان و انگلیس در طرقبه!

    سال ۱۹۱۳م / ۱۲۹۲ش است. دنیا در آستانه انفجار قرار دارد. دوران صلح مسلح که در اروپا از سال ۱۸۷۱م / ۱۲۵۰ش و در پی شکست سنگین فرانسه از امپراتوری آلمان آغاز شده بود، به انتهای خودش نزدیک می‌شود. دورانی که قدرت‌های استعماری در قاره سبز، به هم چنگ و دندان نشان می‌دادند و با تصاحب مستعمره‌های بیشتر، تولید سلاح‌های پیشرفته‌تر و ایجاد ارتش بزرگ‎تر، قدرت خود را به رخ رقبا می‌کشیدند.