ظروف يكبار مصرف

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • آیا ظروف قابل استفاده‌ مجدد با محیط‌زیست سازگار هستند؟

    آیا ظروف قابل استفاده‌ مجدد با محیط‌زیست سازگار هستند؟

    نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ظروف قابل استفاده‌ مجدد می‌توانند برای محیط‌زیست از نمونه‌های یک‌بار مصرف خود بدتر باشند؛ این ظروف باید مقاوم‌تر و بادوام‌تر بوده تا بعد از هر بار مصرف، قابلیت چندین‌بار استفاده داشته باشند و این موارد باعث مصرف بیشتر مواد و انرژی خواهد شد و ردپای کربن نیز افزایش می‌یابد.