فرهاد توحيدي

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • فرهاد توحیدی: سودای پول در آوردن به هیچ وجه پایدار نیست

    فرهاد توحیدی: سودای پول در آوردن به هیچ وجه پایدار نیست

    فرهاد توحیدی گفت: توصیه می‌کنم کاری که به جوانان لذت نمی‌دهد و با اجبار به آن می‌پردازند را رها کنند، زیرا در آن موفق نمی‌شوند . ممکن است از نظر اقتصادی موفق شوند اما همه زندگی اقتصاد نیست و رضایت امری درونی است . شادمانگی در حوزه‌ای بدست می‌آید که به ما لذت ببخشد، بنابراین اگر این لذت را در بازیگری احساس می‌کنند به سمت آن بروند اما به سودای چیزی سراغ کاری نروند، یعنی سودای مشهورشدن و پول درآورن به هیچ وجه پایدار نیست.