فرهنگ عامه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • پیوند عمیق آب و نیایش

    پیوند عمیق آب و نیایش

    به باور یکی از اعضای انجمن بین‌المللی ایران‌شناسی، بین جشن تیرگان، آیین‌های باران خواهی، نماز باران، آب طلبان، آب ریزان و آب‌پاشان، پیوندی برقرار است و ریشۀ همۀ آن‌ها به شکرگزاری از ایزد و پناه بردن به او، از شر بلای بزرگ خشکسالی بازمی‌گردد.

  • نگهبان چهارباغ

    نگهبان چهارباغ

    توی چهارباغ راه می‌رفت و صدایش را طوری تاب می‌داد توی دهانش که می‌شد شبیه شاگرد راننده‌ها، وقتی عبارت «اصفهان_تهران» را پشت سر هم تکرار می‌کنند، یا راننده وانت‌ها، که سر ظهر «آهن‌پاره» خریدارند، اما با همه آن‌ها فرق داشت، چون با صدای بلند می‌گفت: «مطالعه، مطالعه»