ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.