محله جماران

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • آزمون سخت مدیران در "محله جماران"

    آزمون سخت مدیران در "محله جماران"

    این روزها موضوع محدودیت های ارتفاعی در محله میراثی جماران به سرخط رسانه های شهری تبدیل شده، محله قدیمی در منطقه یک که به دلیل ثبت میراثی اش از ساخت و ساز برج ها در امان مانده و محلی بکر میان برج های سربه فلک کشیده شمال تهران است. هرچند که مدتی است سعی دارند تا بافت روستایی این محله میراثی را تغییر دهند اما باید دید در این آزمون سخت، مدیران چه عملکردی خواهند داشت.

  • لزوم حفظ محله «جماران»

    لزوم حفظ محله «جماران»

    رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران در واکنش به تلاش شورایعالی شهرسازی برای رفع محدودیت های ارتفاع در محله جماران، گفت: جماران به شکلی که هست، باید برای آیندگان حفظ شود.