محله شهران

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • خطر بیخ گوش اهالی محله شهران

    خطر بیخ گوش اهالی محله شهران

    اهالی محله شهران در غرب تهران در مسیر حرکت خودروهای حمل بنزین زندگی می‌کنند. خطر انفجار و آتش‌سوزی زیاد است چون کامیون‌های بزرگ نفتکش، پشت سر هم از شیب خیابان‌های باریک و شلوغ و پیچ در پیچ پایین می‌آیند تا بار بنزین خود را به پمپ بنزین‌های غرب تهران برسانند.