مدیر اداره کل محوطه‌ها و بناهای تاریخی

کل اخبار:1
  • پرونده‌ای که بعد از ۱۳ سال نتیجه داد

    پرونده‌ای که بعد از ۱۳ سال نتیجه داد

    پرونده‌ی فهرست‌بها - فهرستی از قیمت‌های مختلف از حجم واحد مصالح یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران عمرانی - در سازمان میراث فرهنگی، بعد از ۱۳ سال، مسکوت ماندن بالاخره از میز معاونت میراث فرهنگی به سازمان برنامه و بودجه رفت تا هر نوع اقدام مرمتی براساس آن، اجرائی و عملیاتی شود.