مسکن مهر پرند

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • پرند رنگ و لعاب می گیرد؟

  آخرین وضعیت پروژه های شهر جدید پرند

  پرند رنگ و لعاب می گیرد؟

  در شهر جدید پرند، بوستان مشاهیر، تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی پرند، قطار شهری، مرکز محله آفتاب و پروژه آرامستان با پیشرفتهای ۵۰ تا ۸۵ درصد در حال اجرا است؛ از واحدهای مسکونی این شهر نیز مسکن مهر کیسون ۸۵ درصد پیشرفت کرده و پروژه های اقدام ملی مسکن در سه بخش در مراحل مختلف آماده سازی قرار دارد.

 • رفع نواقص مسکن مهر تازه افتتاح شده در پردیس

  رفع نواقص مسکن مهر تازه افتتاح شده در پردیس

  همزمان با تحویل واحدهای افتتاح شده مسکن مهر در شهرهای جدید پردیس و پرند، رفع نواقص واحدها و عملیات اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی این شهرها در حال انجام است؛ پیمانکاران مسکن مهر پرند قول داده اند که تمامی واحدها را تا پایان امسال تحویل دهند. در پردیس هم بجز واحدهای دارای معارض و آن تعداد که اخیرا آغاز شده مابقی تا پایان امسال به متقاضیان تحویل می شود.