مناطق زلزله‌خیز ایران

کل اخبار:1
  • مناطق زلزله‌خیز و امن ایران+ نقشه

    مناطق زلزله‌خیز و امن ایران+ نقشه

    «زلـــزله ۷.۳ریشتری کرمـــانشاه»، «زلزله ۴.۲ریشتری ارومیه»، «زلزله ۴.۸ریشتری لنگرود»، « زلزله ۶.۱ریشتری کرمان» اینها تنها تعدادی از زلزله‌های مهمی است که در روزهای اخیر مناطق مختلفی از ایران را از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب به لرزه درآورده است.