میگری هیل

کل اخبار:1
  • تولید اسپری "میگرن" تا 6 ماه آینده

    تولید اسپری "میگرن" تا 6 ماه آینده

    داروی میگری هیل تولید شده از سوی محققان پارک علم و فناوری پردیس قادر است با کاهش میزان نیتریک اکساید موجود در خون فرد مبتلا، بیماری میگرن را درمان کند و این محققان درصدد تولید فرم مایع این دارو هستند که از طریق بینی وارد بدن خواهد شد.