هفته حقوق بشر آمریکایی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • اندیشکده‌ها ابزاری در خدمت دیپلماسی عمومی آمریکا علیه ایران

    یادداشت

    اندیشکده‌ها ابزاری در خدمت دیپلماسی عمومی آمریکا علیه ایران

    امروزه کشورهای موفق در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی بخشی از نیازهای اطلاعاتی و مدیریت شناخت صحنه بین‌المللی خود را به روش‌های مختلف تامین می‌کنند. روش‌هایی مثل اضافه کردن اداره جدیدی به وزارت امورخارجه مانند «مرکز مشارکت جهانی» در وزارت خارجه آمریکا یا اینکه بدون طولانی و عریض کردن دستگاه بروکراتیک خود از ظرفیت‌های علمی موسسه‌های مطالعاتی، اندیشکده‌های خصوصی یا وابسته به شرکت‌ها و نهادهای خاص استفاده می‌کنند.