هفته پیوند اولیا و مربیان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • پیوند خانه و مدرسه در روزگار کرونا

    پیوند خانه و مدرسه در روزگار کرونا

    این روزها که کرونا فرآیند آموزش دانش آموزان را مجازی کرده، خانواده‌ها بیش از گذشته درگیر امر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان هستند. در این شرایط پیوند بین خانه و مدرسه می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد امور آموزشی دانش‌آموزان داشته باشد.