پرفورمنس

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • شکنجه مخاطب تا آستانه تحملش!

    شکنجه مخاطب تا آستانه تحملش!

    همه ما جنبه‌های سادو مازوخسیتی (آزارگری و آزارخواهی) داریم که اگر کنترل شود و در قالب هنر در بیاید، نتیجه درخشانی خواهد داشت مانند آثار ادگار آلن پو ولی اگر کنترل نشود، ماحصل آن می‌شود هیتلر.

  • ایده‌ای که در نطفه خفه شد

    ایده‌ای که در نطفه خفه شد

    پیام فروتن وقتی مطمئن شد کرونا به این زودی دست از سر ما بر نمی‌دارد، ایده برگزاری فستیوالی برای اجرای نمایشنامه‌های یونانی را در فضای باز مطرح کرد ولی این ایده در نطفه خفه شد.