چایکاران

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • چای ایرانی چه کم از وارداتی دارد!؟

    چای ایرانی چه کم از وارداتی دارد!؟

    شاید آن زمان که کاشف السلطنه، بذر و بوته های چای را با خود به ایران آورد هرگز تصور نمی کرد که چای داغ دیشلمه او، روزی یخ کرده و از دهان بیفتد تا ایران باز هم محتاج واردات این محصول پرمصرف شود؛ باید گفت میزان تولید چای داخلی، تقریبا یک چهارم نیاز کشور را تامین نموده و مابقی از محل واردات تامین می شود.