کشف اسکلت

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • نکاتی دربارۀ میراثِ پنهانِ اصفهان

    نکاتی دربارۀ میراثِ پنهانِ اصفهان

    سرپرست هیئت باستان‌شناسی تپه اشرف، در حالی از اتمام فصل هفتم کاوش در این محوطه، بدون هیچ برنامه‌ریزی‌ای برای تداوم کار یا گسترش محدودۀ مورد کاوش خبر داده که رئیس پیشین پژوهشکدۀ باستان شناسی کشور می‌گوید: آثار کشف‌شده در این تپه، سرنخ‌های بسیار مهمی برای پی جوییِ دقیق‌تر تاریخ گذشته اصفهان داده است.

  • کشف سومین اسکلت اشکانی در تپه اشرف

    کشف سومین اسکلت اشکانی در تپه اشرف

    سرپرست هیأت باستان شناسی تپه اشرف در حالی از کشف سومین اسکلت اشکانی در این محدوده خبر داد که مسئولان میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان، همچنان برای تزریق بودجه و گسترش محدودۀ کاوش هیچ اقدام عملی‌ای انجام نداده و تنها به سخنرانی دربارۀ اهمیت تپه اشرف و کشفیات آن بسنده کرده‌اند.