کمبود عرضه نفت

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • چرا نفت هرگز روی ۱۰۰ دلار را نخواهد دید؟

    چرا نفت هرگز روی ۱۰۰ دلار را نخواهد دید؟

    پیش بینی اخیر بانک جی پی مورگان درباره احتمال صعود قیمت نفت به ۱۹۰ دلار بحثی را درباره سطح قیمت نفت در صورت کمبود عرضه در بازار برانگیخته است.

  • سقوط نفت از آن طرف بام!

    سقوط نفت از آن طرف بام!

    قیمت نفت در پی افزایش تعطیلی چاه‌ها در واکنش به افت تقاضا در بحبوحه بحران پاندمی ویروس کرونا در روزهای اخیر بهبود یافته است و در این میان، برخی از تحلیلگران نسبت به کمبود عرضه در سالهای آینده که ناشی از آسیبهای اخیر وارد آمده به بازار است، هشدار داده‌اند.