گردان گرلیچ رادمان، وزیر خارجه کرواسی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.