10تا 12 میلیون ایرانی در فقر مطلق به‌سر می‌برند

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
هیچ مطلبی با مشخصات خواسته‌شده یافت نشد!