• اینترنت

    کاربران از اینترنت منصفانه ناراضی‌اند؟!

    تصویب مدل غیرحجمی تعرفه سرویس‌های اینترنت ثابت که هفته گذشته از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد، انتقاداتی را از سوی کاربران اینترنت ثابت در پی داشته است که عمدتا به قیمت بالا و محدودیت مصرف در این طرح اشاره دارند.

تاپ سه ارتباطات و فناوری اطلاعات