• هفت روز دیگر رعایت کنید

    هفت روز دیگر رعایت کنید

    سخنگوی صنعت برق کشور گفت: هرچند که در حال حاضر شرایط پیک مصرف نسبت به گذشته بهبود یافته است اما هفته آینده نیز نیازمند مدیریت مصرف مشترکان هستیم.

تاپ سه انرژی