• اکتشافات نفتی

    بودجه اکتشاف در برنامه ششم اعلام شد

    مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت درمورد بودجه اکتشاف در برنامه ششم اظهار کرد: بودجه اکتشاف به غیر از بودجه بلوک های اکتشافی در برنامه ششم توسعه حدود دو میلیارد دلا است.

تاپ سه انرژی