• نفت جهانی

    برندگان غیرمنتظره افزایش قیمت نفت

    در حالی که منطق می‌گوید بزرگترین برندگان افزایش قیمت یک کالا، بزرگترین تولیدکنندگان آن خواهند بود اما دانستن نام برخی از برندگان افزایش قیمت‌های نفت مایه تعجب خواهد بود.

تاپ سه انرژی