• لیموترش

    /گزارش یک روز ترش/

    لیموترش، از شاخه تا خانه

    لیموترش را همه دوست دارند اما محبوبیت آن برای مردم هرمزگان و سفره‌هایشان جنس دیگری دارد! مگر می‌شود هرمزگانی بود و کنار ماهی گاریز ظهرهای جمعه، لیموی رودان و خرمای حاجی‌آباد و ترشی انبه میناب را نداشت؟! شهرستان رودان که قطب اصلی تولید این ترش‌مزه دوست‌داشتنی در کشور است در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته است.

تاپ سه استان ها