• چهارشنبه / ۵ خرداد ۱۴۰۰ / ۰۶:۳۲
  • دسته‌بندی: توپ و تور
  • کد خبر: 1400030403517
  • خبرنگار : 71638

برنامه و نتایج لیگ ملت‌های ۲۰۲۱ والیبال + جدول

برنامه و نتایج لیگ ملت‌های ۲۰۲۱ والیبال + جدول

رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۱ با حضور ۱۶ تیم به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، لیگ ملت‌های ۲۰۲۱ والیبال در حالی در شهر ریمینی ایتالیا برگزار می شود که این رقابت‌ها در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا لغو شده بود.  مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها در گروه مردان از هفتم خرداد آغاز شده و تا دوم تیر به مدت ۲۷ روز ادامه دارد.

تیم ملی والیبال مردان ایران در لیگ ملت‌ها ۲۰۲۱ به ترتیب به مصاف ژاپن، روسیه، هلند، کانادا، ایتالیا، بلغارستان، آمریکا، صربستان، آلمان، استرالیا، برزیل، اسلوونی، فرانسه، لهستان و آرژانتین خواهد رفت.

برنامه و نتایج تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت های ۲۰۲۱ والیبال :

ردیف تیم تاریخ و ساعت برگزاری (به وقت ایران)
۱ ایران ۰ - ۳ ژاپن جمعه ۷ خرداد ماه- ساعت ۱۵.۳۰
۲ ایران ۱ - ۳ روسیه شنبه ۸ خرداد ماه-ساعت ۱۴.۳۰
۳ ایران ۳ - ۰ هلند یکشنبه ۹ خرداد-ساعت ۱۴.۳۰
۴ ایران۳ - ۱ کانادا

پنجشنبه ۱۳ خرداد-ساعت ۱۴.۳۰

۵ ایران ۳ - ۱ ایتالیا

جمعه ۱۴ خرداد-ساعت ۱۹

۶ ایران ۳ - ۰ بلغارستان شنبه ۱۵ خرداد-ساعت ۲۲
۷ ایران ۳ - ۰ آمریکا

چهارشنبه ۱۹ خرداد-ساعت ۲۰.۳۰

۸ ایران ۲ - ۳صربستان

پنجشنبه ۲۰ خرداد-ساعت ۱۲.۳۰

۹ ایران ۲ - ۳ آلمان

جمعه ۲۱ خرداد-ساعت ۱۲.۳۰

۱۰ ایران ۲ - ۳استرالیا

سه شنبه ۲۵ خرداد-ساعت ۱۴.۳۰

۱۱ ایران ۱ - ۳ برزیل چهارشنبه ۲۶ خرداد-ساعت ۲۳.۳۰
۱۲ ایران ۱ - ۳ اسلوونی

پنجشنبه ۲۷ خرداد-ساعت ۱۸.۳۰

۱۳ ایران ۰ - ۳ فرانسه

دوشنبه ۳۱ خرداد-ساعت ۱۵.۳۰

۱۴ ایران-لهستان- سه شنبه اول تیر-ساعت ۱۷.۳۰
۱۵ ایران-آرژانتین

چهار شنبه دوم تیر-ساعت ۱۸.۳۰

بازی های روز اول:

فرانسه ۳- ۰ بلغارستان

آلمان ۳-۰ استرالیا

ژاپن ۳ - ۰ ایران

صربستان ۳- ۱ اسلوونی

هلند۱- ۳ روسیه

آمریکا ۳ - ۰ کانادا

لهستان ۳ - ۰ ایتالیا

برزیل ۳ - ۰ آرژانتین

بازی های روز دوم (شنبه ۸ خرداد، به وقت ایران) : 

آلمان۲ - ۳ فرانسه

ایران ۱ -  ۳ روسیه

هلند ۲ - ۳ ژاپن

استرالیا ۰ - ۳ بلغارستان

لهستان ۳ - ۱ صربستان  

ایتالیا ۰ - ۳ اسلوونی

آرژانتین ۰ - ۳ کانادا 

آمریکا ۰ - ۳ برزیل

بازی های روز سوم (یکشنبه ۹ خرداد، به وقت ایران) : 

استرالیا ۱ - ۳ فرانسه

هلند ۰ - ۳ ایران

آلمان ۳ - ۲ بلغارستان

روسیه ۲  -  ۳ ژاپن

آمریکا ۳ - ۱ آرژانتین

کانادا ۱ - ۳ برزیل

لهستان ۱ - ۳ اسلوونی

صربستان ۳ - ۱ ایتالیا

بازی های روز  چهارم (پنج شنبه ۱۳ خرداد، به وقت ایران) : 

آلمان ۲ - ۳ آرژانتین

ایران ۳ - ۱ کانادا

ژاپن ۱ - ۳صربستان

برزیل ۰ - ۳ فرانسه

هلند ۰ -  ۳ اسلوونی

استرالیا ۰  - ۳ لهستان

ایتالیا ۳ - ۲ بلغارستان

روسیه ۳ - ۱ آمریکا

بازی های روز پنجم (جمعه ۱۴ خرداد،  به وقت ایران) :

آرژانتین ۰ - ۳ اسلوونی

هلند ۳ - ۲ آلمان

برزیل ۳ - ۰ ژاپن

صربستان ۳ - ۲ فرانسه

ایران ۳ - ۱ ایتالیا

لهستان ۳ - ۰ آمریکا

روسیه ۳ - ۰ استرالیا

کانادا ۳ - ۰ بلغارستان

بازی های روز ششم (شنبه ۱۵ خرداد،  به وقت ایران) :

هلند ۰ - ۳ آرژانتین 

اسلوونی ۱ - ۳ آلمان

فرانسه ۳ - ۲ ژاپن

برزیل ۳ - ۱ صربستان

روسیه ۱ - ۳ لهستان

آمریکا ۳ - ۰ استرالیا

بلغارستان  ۰ - ۳ ایران 

کانادا ۲ - ۳ ایتالیا

بازی های روز هفتم (چهارشنبه ۱۹ خرداد،   به وقت ایران) :

صربستان ۳ - ۱ آلمان 

ژاپن  ۳ - ۱ استرالیا 

فرانسه ۳ - ۱ روسیه

اسلوونی ۳ - ۰ کانادا

آرژانتین ۰ - ۳ ایتالیا

ایران ۳ - ۰ آمریکا 

لهستان ۳ - ۰ بلغارستان

هلند ۰ - ۳ برزیل

بازی های روز هشتم (پنج شنبه ۲۰ خرداد،  به وقت ایران) :

صربستان ۳ - ۲ ایران

روسیه ۳ - ۱ کانادا

فرانسه ۲ - ۳ اسلوونی 

آژانتین ۳ - ۰ استرالیا 

آلمان ۰ - ۳ آمریکا 

بلغارستان ۰ - ۳ برزیل 

ژاپن ۳ - ۲ ایتالیا

لهستان ۳ - ۰ هلند

بازی های روز نهم (جمعه ۲۱ خرداد،   به وقت ایران) :

ایران ۲ - ۳ آلمان 

اسلوونی ۳ - ۲ روسیه 

ژاپن ۱ - ۳ آرژانتین 

هلند ۲ - ۳ بلغارستان 

استرالیا ۰ - ۳ ایتالیا 

آمریکا ۱ - ۳ صربستان 

کانادا ۱ - ۳ فرانسه 

لهستان ۰ - ۳ برزیل 


بازی های روز دهم (سه شنبه ۲۵ خرداد،   به وقت ایران) :

روسیه ۳ - ۱ صربستان 

ایران ۲ - ۳ استرالیا 

آرژانتین ۳ -۱  بلغارستان 

ژاپن ۳ -۰  آلمان

ایتالیا ۰ - ۳ آمریکا

کانادا ۰ - ۳ لهستان

برزیل  ۳ - ۲اسلوونی 

هلند ۳ -  ۲ فرانسه 

بازی های روز یازدهم (چهارشنبه ۲۶ خرداد،   به وقت ایران) :

آرژانتین ۱ - ۳ روسیه

صربستان ۳ - ۰ بلغارستان

اسلوونی ۳ - ۱ استرالیا

ژاپن ۰ - ۳ لهستان

هلند ۱ - ۳ ایتالیا

کانادا ۳ - ۰ آلمان

آمریکا ۱ - ۳ فرانسه

ایران ۱ - ۳ برزیل

بازی های روز دوازدهم (پنج شنبه ۲۷ خرداد،   به وقت ایران) :

آرژانتین ۳ - ۰ صربستان

بلغارستان ۰ - ۳ روسیه

ژاپن ۰ -  ۳ کانادا

استرالیا ۰ - ۳ برزیل

ایران ۱ - ۳ اسلوونی

هلند ۲ - ۳ آمریکا

فرانسه ۲ - ۳ ایتالیا

آلمان ۰ - ۳ لهستان ۲۳:۳۰

جدول بازیها تا پایان روز دوازدهم

بازی های روز سیزدهم (دوشنبه ۳۱ خرداد،   به وقت ایران) :

استرالیا ۱ - ۳ صربستان

ژاپن ۳ - ۰ بلغارستان

فرانسه ۳ - ۰ ایران

کانادا - هلند ۱۷:۳۰

برزیل - ایتالیا ۱۹

اسلوونی -آمریکا ۲۰:۳۰

لهستان - آرژانتین ۲۲

آلمان -روسیه ۲۳:۳۰

بازی های روز چهاردهم (سه شنبه یک تیر،   به وقت ایران) :

کانادا -استرالیا ۱۲:۳۰

صربستان - هلند ۱۴:۳۰

بلغارستان - آمریکا ۱۵:۳۰

ایران - لهستان ۱۷:۳۰

ژاپن - اسلوونی ۱۸:۳۰

فرانسه - آرژانتین ۲۰:۳۰

برزیل  - آلمان ۲۲

روسیه -  ایتالیا ۲۳:۳۰

بازی های روز پانزدهم (چهارشنبه ۲ تیر،   به وقت ایران) :

استرالیا  - هلند ۱۲:۳۰

کانادا  - صربستان ۱۴:۳۰

آمریکا  - ژاپن ۱۵:۳۰

فرانسه - لهستان ۱۷:۳۰

ایران - آرژانتین ۱۸:۳۰

اسلوونی - بلغارستان ۲۰:۳۰

ایتالیا  - آلمان ۲۲

برزیل - روسیه ۲۳:۳۰

لیست تیم ملی ایران : 

 پاسور: سعید معروف، محمد طاهر وادی، جواد کریمی (از اواسط مسابقات اضافه شد.)

 پشت‌خط‌زن: امیر غفور، صابر کاظمی، بردیا سعادت

 قدرتی‌زن: میلاد عبادی‌پور، پوریا فیاضی، میثم صالحی، امیرحسین اسفندیار، مرتضی شریفی

 سرعتی‌زن: سید محمد موسوی، مسعود غلامی، علی شفیعی، علی اصغر مجرد، رضا عابدینی

 لیبرو:محمدرضا حضرت‌پور، آرمان صالحی

آلکنو (سرمربی)، توماس توتولو (دستیار اول)، محمدرضا تندروان (دستیار دوم)، سیامک افروزی (پزشک و تراپیست)، نوید مشجری (آنالیزور)، مهدی خباز (بدنساز) و مانلی کسرایی (مترجم).

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۷ ۱۶:۰۱

ایران تا الان ۱راند را باخت

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۸ ۲۱:۴۷

دو روز اول رو باختیم چون معروف نداشتیم. امروز هم اگه غفور و موسوی و حضرت پور مصدوم نبودن راحت می تونستیم روسیه رو ببریم ولی باید امید داشته باشیم چون هنوز 13 تا بازی دیگه مونده

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۷ ۱۶:۰۴

ایران قهرمانه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۸ ۱۷:۱۸

این جوری پیش بره نه ولی اگه خوب بازی کنه آره

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۲ ۰۸:۳۱

کی به کیه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۸ ۱۳:۰۷

بد باخت اما اولیم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۸ ۱۴:۱۷

انشاالله امروز ببریم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۱۳:۲۶

راست میگی

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۸ ۱۴:۳۷

ایران ‌قهرمان

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۱ ۲۱:۲۹

باریکلا

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۸ ۱۶:۴۹

ایران دو باخت داشت اما قهرمان ایران

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۸ ۱۸:۱۴

بهتره واقعیت رو قبول کنیم خیلی سخته کار

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۰۰:۳۴

ایران خیلی ضعیف 😂😂😂😂🤣

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۰۳:۰۵

اره از آن سر قهرمانه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۰۹:۲۱

ایران قهرمان

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۸ ۱۷:۲۲

بازی های باقیمانده را میبریم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۶ ۱۸:۰۴

ایشالله

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۸ ۲۱:۵۲

انشاالله فردا ببریم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۸ ۲۱:۵۲

فردا ایران هلند و می‌بره

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۱۶:۵۳

نوستراداموس ایرانی به مولا.

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۸ ۲۳:۴۴

ایران دو بازی رو باخت و فردا با هلند بازی داره انشاله ببریم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۱۱:۳۸

تیم ملی والیبال مدیریت و برنامه‌های سال‌های گذشته را ندارد بی انگیزه شده بازیکنان هماهنگ نیستند. مثل سال گذشته به ژاپن باختن مربی هیچ نقشی در تغییر نتیجه و ادامه بازی نداره این همه استعداد در کشور به درستی به کار گرفته نمیشه حداقل دیگه نباید اینقدر ضعیف بازی کنن متمرکز باشند

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۱۱:۴۱

اما تیم ما بسیار بااستعداده جوانان بسیار خوبی داریم توجه کنیم سقوط نکنیم وبرگشت به بالا بسیار مشکل خواهد بود

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۰ ۱۱:۳۵

👍👍👍👍🙋‍♂️

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۱۷:۲۸

خیلی ضعیفه اه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۰ ۱۰:۲۳

ساکت

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۲۰:۳۳

ایران قهرمان

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۰ ۱۲:۴۰

یه جوری میگی که ایران یه بارم کانادا نبرده

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۰ ۱۰:۴۲

ایران هلند را ترکوند اگر دیشب بازی برزیل و کانادا را نگاه کرده باشد تمام قدرت کانادا را فهمیده است و پنجشنبه راحت تر میتونه کانادا را ببرد چون کانادا مجبور بود برای اینکه برزیل را ببرد تمام قدرتش و همه نقشه هایش را اجرا کند و ما حقه هایش را فهمیده ایم و کانادا را می‌بریم.

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۰ ۱۱:۱۳

چرا با تیم اولش بازی نمیکنه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۰ ۱۱:۳۸

ایشا الله بازی با کانادا رو هم می بریم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۰ ۱۵:۲۵

نمیبریم هلند ضعیف بود بردیمش

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۰ ۱۲:۴۳

ایران با برزیل و بلغارستان خیلی دیر بازی می کنه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۴ ۰۰:۵۴

عالی ایران همیشه قهرمان تا وقتی که آقای معروف و بازیکنان دیگر هستند هیچ کس نمیتونه ایران و ببره

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۰ ۱۶:۴۶

ایران قطعا بین ۳ تیم اول میشه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۱ ۰۰:۳۴

برمنکرش لعنت داش سعید ماتا شمارو داریم غم نداریم که

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۲۲:۰۳

بین ۲۰ تیمم برنده میشه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۰ ۱۷:۵۰

یه سوال من غفور رو ندیدم در این 3 بازی در تیم هست دیگه؟

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۱ ۰۸:۳۷

داداش خود واقعی بوعذاری؟؟؟ ارادت داریم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۶ ۱۲:۲۳

برزیل رو هم می بریم انشاللا

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۰ ۱۸:۵۶

هنوز که هنوزه بازیکن های 10 سال پیش در ترکیب هستند. این تیم به جایی نمیرسه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۰ ۲۰:۴۷

تجربه باید چاشنی بازی ها بشه وگرنه جوونامون کم تجربن

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۰ ۲۲:۱۳

مثل سعید معروف صد سال ی بار به دنیا میان ، باید بازیکن ساخت که حداقل۷۰درصد معروف مفید باشه برای بازیهای بزرگ

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۱ ۰۰:۵۹

ایران همیشه قهرمانه ایران تیم هشتم جدول جهانیه حالا بازیکنا با هم جور نیستن دو سال از هم دور بودن ایران مطمئنا میاد بالا ایشاالله بازی با کانادا رو میبریم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۱ ۱۰:۵۶

دوستان فراموش نکنیم این تیم جوان و بی تجربه است و واقعا امیدوار کننده

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۱ ۱۵:۰۴

من باختم بدم باختم من در خونه داماد سکونت دارم از این بدتر ننگی نیست من به قهقرا میرم فقط بذارید برم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۱ ۱۹:۵۳

چرا داداش. اگر کمکی می خواهی من در خدمتم.

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۲ ۰۲:۵۶

کاش ژاپن به دنیا اومده بودیم ... اون از فوتبالش... اینم از نتیجه برنامه ریزی بلند مدت والیبالش... و کشور قدرتمند اقتصادیش تعاملاتش با دنیا ... و ما همه چیزمون رو به افول ، اون از تیم ملی که از کی‌روش رسید به اسکوچیچ اینم از والیبالمون ... هرکس موافقه لایک کنه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۲ ۲۰:۱۲

اما جمعیتش

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۲ ۲۱:۴۱

ایشالا فردام کانادارو هم ببریمم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۳ ۱۷:۰۵

به ایران افتخار کن به خودت افتخار کن مگه ما چی کم داریم از ژاپن

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۳ ۲۱:۵۵

ایولا. هفته دوم همه بازی هامونو پیروز میشیم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۲ ۱۷:۰۱

عالی ایران برنده پیروز است

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۴ ۰۱:۳۹

سلام من ماهان هستم فردا ایران با نتیجه ۳بر۰ ایتالیا رو شکست میده یا ۳ بر ۱ مطمئن باشید

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۳ ۱۲:۴۲

ایران اصلا نمیبره خدا کنه ایران همه بازی هاشو ببازه خداکنه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۳ ۱۶:۱۹

ایران قهرمان میشه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۳ ۱۸:۲۲

ایران کانادا رو هم برد ایران دهم هست انشالله ایتالیا هم می بریم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۳ ۱۸:۴۱

خوب بردیم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۳ ۱۸:۴۸

از چهارتا بازی دوتاشو باختیم چون مصدوم داشتیم...مسابقه ی قبلی وامروزم بردیم و بقیه رو هم مطمئنا میبریم ایران قطعا قهرمانه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۳ ۲۲:۵۳

می بریم یا می بازیم😂😂😂😂

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۴ ۱۹:۱۱

ایران همیشه قهرمانه ایران به امید پیروزی

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۵ ۰۶:۳۳

تیم پیر و پاتال ها. قحط الرجاله انگار. یعنی توی این 10 سال نتونستیم جای این معروف و موسوی و بقیه پیرمردها رو با چند تا جوون پر کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۵ ۰۹:۳۸

سلام همین طوری پیش بریم عالی میشه فعلا بعد از دو شکست ۳ برد داشتیم حالا باید امید وار باشیم به بازی های بعدی مخصوصاً بازی با برزیل که حساس است فعلا با بلغارستان امروز بازی داریم ساعت ۲۲ است

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۵ ۱۱:۳۷

ما می توانیم اگر به خودمان باور داشته باشیم.ما ملت بزرگی هستیم.

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۵ ۱۱:۴۷

ایشالا قهرمان می شیم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۵ ۱۵:۱۶

به امید خدا جزو 4 تای اول میشیم تیم فوق العاد ای داریم زنده باد ایران

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۶ ۰۰:۰۷

ایران ۴ برد داشتی😊😊

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۶ ۰۹:۳۲

آمریکا، صربستان، اسلونی، برزیل، فرانسه و لهستان این تیم ها مشکل اساسی برای ایران هستند. اگر بتونه اینارو شکست بده مشخصه که تیم قوی شده . شکست بلغارستان برای تیم ملی ما کار شاقی نیست.

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۶ ۱۵:۱۲

ایران تا حالا عالی بازی کرده🥰🥰🥰🥰

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۶ ۲۰:۳۵

شانس هست که برزیل را ببریم ولی قهرمان ایران

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۷ ۱۳:۴۸

ایران آمریکا برده

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۷ ۱۶:۰۵

ایران همیشه قهرمانه ایران به امید پیروزی

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۸ ۱۳:۴۵

ایران ببازه ایشالله

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۰ ۰۱:۵۱

محمد فراهانی.....چقدر خوشگل گربه سیاه شدی😂😂🤣😃

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۸ ۱۸:۴۴

تیم خوبی داریم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۱۱:۱۰

بله درسته

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۱۰:۵۲

سایت خوبیه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۱۶:۲۳

اگه صربستان نمی برد ایران الان ۶ جدول بود جدول اینجا اشتباهه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۱۶:۳۷

ایران جزو ۴ تیم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۱۸:۳۰

ایران امروز آمریکا رو میبره

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۱۹:۳۰

امریکا هم می بریم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۱۹:۳۳

2ساعت دیگه جدول درست میشه بالاتر از صرب می ایستیم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۲۰:۱۱

ایران قهرمان نمیشه اما از رتبه دو تا پنج یکی رو به دست میاره

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۲ ۱۰:۰۴

اره منم همین فکر رو میکنم برزیل قهرمانه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۲۳:۳۵

سلام ایران قهرمانه بدون شک

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۰ ۱۰:۵۴

واقعا شیر مادرتون حلال بنازمتون شیر مردها

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۰ ۱۵:۲۴

ایران ۲ صربستان ۳ چرا سرمربی ایران مسخرس ایران ضعیفه مطمئن باشید قهرمان نمیشه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۰ ۲۳:۲۵

چی داری میگی داداش من ولادیمیر آلکنو یکی از نابغه های والیبال دنیاست تا یه بازی نتیجه نگرفت شد مسخره بنده خدا چی کار میکرد فاصله بازی قبلی با بازی امروز 13ساعت بود اگه امروز از بازیکنای اصلی استفاده نکرد علتش این بود که مصدوم نشن آلکنو با بازیکنای جوان تا اینجا بهترین نتیجه رو گرفته

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۱ ۱۵:۰۵

امروز عبادی پور اصلا خوب نبود

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۲:۰۵

بچه ها خسته نباشید /فقط جان پدرتان سرویسها را درست بزنید ..به تور نخوره ..چون خیلی حال گیریه/ماتوی خونه اعصابمون خرد میسه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۲ ۱۱:۰۷

درهربازی که میلادعبادی پورباشه تیم ایران میبازه آخه من نمیدونم این بازیکن مهرگیاه داره که تعویض نمیشه ،نه میتونه سرویس بزنه،نه توپ جمع میکنه پاسی هم که بهش میدن میزنه توتورحیفاازحمت هایی که بقیه بازیکنا میکشن

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۴ ۱۸:۵۰

عبادی پور به هیچ وجه نباید بیاد تو زمین و الا تیم ملی خیلی امتیاز از دست میده واقعا بازیکن بدیه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۲ ۱۴:۳۸

برزیل ایران را برده بابا

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۲ ۱۸:۰۳

عالی

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۱۳:۳۰

ایران قهرمان

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۳ ۲۱:۲۱

امیدوارم میلاد عبادی‌پور نباشه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۴ ۱۶:۴۴

یرن استرالیا رو میبره

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۵ ۱۴:۰۹

استرالیا تا الان با هرکی که بازی کرده باخته حالا ببینم با ایران چه می کنه امیدوارم ایران ببره

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۵ ۱۶:۱۸

به نظر شما ایران چندم میشه ؟

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۶ ۰۰:۵۳

آخر😂😂

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۱۳:۳۵

نهم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۰۱:۵۶

انشاءالله تو المپیک اینجا ۱۰ میشه

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۷ ۲۱:۱۱

اه اه چقدر بی حال و بی روحیه بازی می کنن حتی وقتی از حریف هم جلو میافتن شادی نمیکنن

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۸ ۰۰:۵۶

ایران از اسلوونی باخت پس اون فردا با فرانسه بازی داریم

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۸ ۱۷:۱۳

عالی

avatar
۱۴۰۰-۰۳-۲۹ ۱۰:۲۲

ز چهارتا بازی دوتاشو باختیم چون مصدوم داشتیم...مسابقه ی قبلی وامروزم بردیم و بقیه رو هم مطمئنا میبریم ایران قطعا قهرمانه سلام داداش قهرمانین کو

avatar
دیروز ۱۰:۵۴

از نظر من دلیل اینکه این چند بازی رو باخت این بود که برد های پشت سر هم داشتن بعد مغرور شدن ولی با اینکه موقعی که با صربستان خوب بازی ولی از همونجا باخت ایران روحیه اش رو از دست داد و مقابل المان و استرالیا که همه بازی هاش رو باخت بود باختیم کلا ایران احساساتی هم بازی میکنه و دست کم میگیره

avatar
دیروز ۱۵:۵۴

آلکنو چرا میلاد عبادی پور رو نمیاره بیرون