• بازارهای مبل ملایر و تولیدات آن

    بازارهای مبل ملایر و تولیدات آن

    ملایر دومین شهر بزرگ استان همدان محسوب می شود که در حدود 320 هزار نفر جمعیت دارد و این شهرستان در جنوب استان همدان واقع شده که حدود 75 کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد.

تاپ سه خبر بازار