اختلال وسواسی جبری

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • وسواسی‌ها این خبر را بخوانند

    وسواسی‌ها این خبر را بخوانند

    مدیر گروه سلامت روانی و اجتماعی علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: هر زمان تلاش کنیم فکری را از ذهن بیرون کنیم، ماندگاری آن فکر بیشتر می شود لذا در ایام کنونی کارهایمان را انجام دهیم و زمانی که فکر می گوید کرونا می گیری، به فکر بگوییم بگیرم که این اصطلاحا فکر مزاحم است و نباید با آن کشتی بگیریم و در این صورت بخشی از مشکلات و آزارهای فکر وسواسی در ما کاهش می یابد.