اعدام‌های عربستان

کل اخبار:1
  • گاردین: پاسخ عربستان به اصلاح‌طلبی اعدام است

    گاردین: پاسخ عربستان به اصلاح‌طلبی اعدام است

    قضات دادگاه کیفری ویژه عربستان از سوی دولت تحت فشار قرار داده می‌شوند تا شدیدترین حکم ممکن را برای متهمان صادر کنند که در عربستان شامل بریدن سر یا حتی به دار آویزان کردن است. پرونده‌های تحت بررسی این دادگاه عموما دارای انگیزه سیاسی هستند که اتهاماتی از جمله "تمسخر" حکومت از جمله آن‌هاست.